TILBAKE TIL FORSIDEN

RAKE arbeidsfellesskap
The site is under construction -
for questions/contact
use our e-mail:
rake.arbeidsfellesskap
(at)gmail.com

© RAKE 2011

Built with indexhibitRAKE arbeidsfellesskap befinner seg i Strandveien 33 på Svartlamon, og er et produksjonslokale for billedkunstnere, arkitekter og andre profesjonelle aktører i kulturfeltet. RAKE skal være et aktivt og dynamisk fellesskap hvor man skal jobbe selvstendig med sin praksis. I tillegg har arbeidsfellesskapet en åpen struktur, og kan dermed være en generator for samarbeid mellom fagfeltene. RAKE skal være både et faglig og sosialt møtepunkt for arkitektur- og billedkunstmiljøet i Trondheim.

SØKE MEDLEMSKAP?