HVORDAN BLI MEDLEM ?

- Kunstnere må oppfylle NBKs kriterier for medlemskap eller ha fullført kunstakademiutdannelse eller tilsvarende (BA/MA).
I tillegg er det lagt til rette plasser for kunstnere som ikke oppfyller disse kravene, men som har en klar ambisjon om å oppnå NBK’s kriterier for profesjonelle billedkunstnere.

- Arkitekter skal ha fullført arkitektutdannelse.

- Andre aktører blir vurdert ut i fra relevant utdanning eller erfaring innefor kulturfeltet.

Vi har fremdeles ledige plasser. Ta kontakt med oss dersom RAKE arbeidsfellesskap kan være en aktuell arbeidsplass for deg og din praksis.

rake.arbeidsfellesskap@gmail.com

Tobias Liljedahl: + 47 948 36 655

Trygve Ohren: +47 993 88 7 25

SØK OM MEDLEMSSKAP I RAKE ARBEIDSFELLESSKAP

MED LØPENDE FRIST

Om RAKE arbeidsfellesskap:

RAKE arbeidsfellesskap er en arena for kunstnere, arkitekter og andre profesjonelle aktører i kulturfeltet. Arbeidsfellesskapet befinner seg i Strandveien 33 i Trondheim og er knyttet til driften av det nye visningsrommet for kunst og arkitektur i Elgesetergate.

Lokalet er på 400 m² som utgjør 16 arbeidsplasser hvor gjennomsnittstørrelsen er på 16m² .

RAKE arbeidsfellesskap tilbyr:

- Tilgang 24 timer i døgnet.
- Avgrensede arbeidsplasser/kontorplasser.
- Felles arbeidsområder for utprøvelse og større arbeid.
- Lukkede møterom.
- Kjøkken og spiseområde.
- Uteområde til disposisjon etter avtale.

Husleien er lik for alle leietakere. Strøm og internett er inkludert i prisen. I tillegg til selve innerommet disponerer vi et stort uteområde som disponeres etter avtale. Vi holder på å utarbeide verksted til bruk av medlemmene.

Du som søker må:

- Bruke arbeidsplassen din til å satse profesjonellt på din praksis.

- I tillegg til engasjement i din egen kunstneriske virksomhet, er det forventet at man som medlem av arbeidsfellesskapet skal bidra til selve driften ved å ta på seg diverse administrative oppgaver/ansvarsområder.

- Du må kunne dokumentere kunstutdanning/arkitektutdanning tilsvarende BA/MA fra kunstakademi, høgskole eller universitetet (eller være medlem av en av billedkunstner-organisasnonene).

Søknaden skal inneholde:

En presentasjon av eget kunstnerisk arbeid og annen relevant informasjon som CV, lenke til hjemmeside, noen ord om hva du kan bidra med og hvorfor du har lyst til å bli medlem i RAKE.

Søknad sendes til: rake.arbeidsfellesskap@gmail.com