Trippelpunkt // Ålovs vei
ANNGJERD RUSTAND

Co-curator: Erik Friis Reitan
17. - 19. June

PICTURES FROM THE EXHIBITION (ArtScene Trondheim)

Trippelpunkt er et forlag i startfasen, og Ålovs vei er den første utgivelsen. Anngjerd Rustand og med-kurator Erik Friis Reitan har i løpet av våren hatt samtaler om hva forlaget og boken skal bli, og utstillingen på Rake viser et stadium i denne prosessen: en rekke prøvetrykk som skal videreutvikles til en bok i løpet av høsten. Vi inviterer til en uformell kunstnersamtale hvor Anngjerd og Erik vil snakke om prosjektet og hva som skjer videre.

Ålovs vei er en gatestump på Keyserløkka i Oslo. Den er bare 70 meter lang og inneholder egentlig ingenting. Frem til for noen år siden hadde den ikke engang navn. Ålov er også navnet til Anngjerds tre år gamle datter. Anngjerd har bedt dem hun kjenner som bor i området om å ta bilder av det de ser i Ålovs vei, eventuelt også sende henne ting derfra. Materialet danner utgangspunkt for tegninger som så trykkes som risografier.

Trippelpunkt er et forlag uten noen utgivelser bak seg. Planen er å finne ut hva som kan skje i grenseområdene mellom utstilling og publisering, mellom bok og installasjon og mellom billedkunst og litteratur. Trippelpunkt er et begrep hentet fra kjemien. Det viser til en bestemt kombinasjon av temperatur og trykk hvor et stoff kan eksistere i fast form, som væske og som gass om hverandre.

http://anngjerd.no
http://trippelpunkt.no