Arms of the ocean
ELLEN SOFIE GRIEGEL
09 June - 13 August

PICTURES FROM THE EXHIBITION (photos: Reidun Synnøve Gravelseter)

«Arms of the Ocean» undersøker vannets poetiske, visuelle, symbolske og fysiske egenskaper, samtidig som prosjektet leter etter uoppdagede system og sammenhenger. Prosessen er inspirert av vitenskapelig metode og tar i bruk hjelpemidler som laboratorie- og feltutstyr fra biologisk forskning.

Med fokus på den hydrologiske syklusen og kretsløpet til blant annet planteplankton, tar utstillingen utgangspunkt i visningsstedets lokalitet ved at arbeidene på ulikt vis bruker vannet i Trondheimsfjorden som materiale.

Ellen Sofie Griegel (1975) har BA og MFA fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Hun jobber utfra begrepet synergi, at helheten er større enn summen av enkeltdelene den består av, gjennom en tverrfaglig praksis med hovedvekt på installasjon og konstruksjon.

Utstillingen er støttet av Trondheim Kommune, Norsk Kulturråd og Billekunstnernes Vederlagsfond

www.ellensofiegriegel.com