RAKE visningsrom i samarbeid med Trøndelag senter for samtidskunst og Samisk senter for samtidskunst / Sámi Dáiddaguovddáš.

GEIR TORE HOLM
07 - 19 februar

PICTURES FROM THE EXHIBITION (photos: Monica A. Svorstøl)


Geir Tore Holm, Soloppgang, Øvre Ringstad, 1. mai, 2014, foto

(English below)

Åpningsfest: TIRSDAG 07 februar kl 19.00!
DJ Matti Aikio spiller.
Vi serverer blodpannekaker med tyttebær og Groggy Sámi (varm cocktail).

---///---///---///---///---///---///---///---///---///---///---///---///---///---///---

I utstillingen ved RAKE visningsrom vises et utvalg arbeider som dreier seg om Sola, og at Sola er kilde for liv og styrer vår hverdag.

Geir Tore Holm (f. Tromsø, 1966). Oppvokst i Manndalen i Kåfjord. Han bor og arbeider på gården Ringstad i Skiptvet, Østfold. Parallelt til individuelt arbeide med video, fotografi, skulptur, performance og installasjoner, har han formidlet, skrevet om og undervist i samtidskunst siden han gikk ut fra Kunstakademiet i Trondheim i 1995. Siden etableringen av Balkong i Trondheim i 1993, med bruk av boligen som visningssted har undersøkelser av sammenhengene for kunstnerisk praksis og kunst som praktisk dialog vært sentral i virksomheten. De hjemmebaserte erfaringene har ført til et vidt spekter av engasjement. I 2003 startet han sammen med sin partner Søssa Jørgensen arbeidet med Sørfinnset skole/ the nord land i Gildeskål i Nordland. Dette evige prosjektet dreier seg om naturbruk, økologi, kunnskapsutveksling og byggevirksomhet. Han er med i Ensayos, et kollektivt forskningsprosjekt med utgangspunkt i naturparken Karukinka på Tierra del Fuego, Chile.
Geir Tore Holm var prosjektleder for etableringen av Kunstakademiet i Tromsø i 2007 og er stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo med prosjektet Poetikk for estetikk i endring. Han er innehaver Statens garantiinntekt for kunstnere og mottaker av John Savio-prisen 2015.

Mer info: http://geir.balkong.net

Utstillingen er en del av Tråante 2017, og samarbeidsprosjektet
Show Me Colour: Resist, Stand Up, Advocate
Vis farge: Stå imot, stå opp, støtt.

"Show Me Colour" er en serie event med billedkunst, performance, tekst, lyd, aksjoner og musikk. TRÅANTE 2017 er en storstilt markering av 100 års kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold for det samiske folket. Det er en nasjonal begivenhet som i februar 2017 skal feires på ulike måter i Trondheim, Sapmi og Norge forøvrig. I den anledning presenterer vi et mangfold av utøvere innen den samiske samtidskunsten. «Show Me Colour» er produsert av Sámi Dáiddatguovddáš/Samisk senter for samtidskunst i samarbeid med Trøndelag senter for samtidskunst og RAKE visningsrom.. I tillegg til GEIR TORE HOLM på RAKE, inviterer vi til to kvelder med performance, musikk og samtaler med de deltakende kunstnerne på Trøndelag senter for samtidskunst. Onsdag 8.2 blir det performance med Geir Tore Holm og Elina Waage Mikalsen. Mikalsen fra Tromsø, skaper kunst og musikk med utgangspunkt i sjøsamisk kultur og historie. Hun jobber primært med video, installasjon, tekst, lyd og performance. Vokalist i bandet Blood Forest Family og har i tillegg soloprosjektet Juicy Máihlái.

Arrangementene er støttet av Sametinget. Norsk kulturråd og Trondheim Kommune.

Les hele programmet for “Show me Colour” på www.samtidskunst.no
Lohkh ellies programmem «Show me Colour» sæjrosne www.samtidskunst.no
All info om Tråante 2017 finner du på tråante2017.no
Datne gaajhkh bïevnesh Tråante:n bïjre gaavnh sæjrosne tråante2017.no

-----------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH:

Opening PARTY: TUESDAY February 7th at 19.00!
DJ Matti Aikido will be playing.
There will also be served pancakes made from reindeer blood with lingonberry on the side and a warm cocktail called Groggy Sámi.

---///---///---///---///---///---///---///---///---///---///---///---///---///---///---

The exhibition at RAKE will contain a group of work that deal with the Sun, and the fact that the Sun is the source of life and that it controls our everyday life.

Artist Geir Tore Holm (b. Tromsø, 1966), comes from Olmmáivággi/Manndalen, Troms. Since 2010 he is a farmer at Øvre Ringstad in Skiptvet, Østfold. Parallel to work with video, photography, sculpture, performance and installations, Geir Tore Holm has mediated, written about and been teaching in contemporary art since finishing studies at Trondheim Academy of Fine Art in 1995. By initiating Balkong in 1993, with the home as artspace the contexts of artistic practice and work with dialogue has been central, as well as ecology, indigenous peoples issues, farming and social engagement. In 2003 he initiated the infinite Sørfinnset skole/ the nord land in Gildeskål, Nordland together with his partner Søssa Jørgensen. He is a participant in Ensayos, a collective research project rooted in the natural park Karukinka in Tierra del Fuego, Chile. Geir Tore Holm was leading the work of establishing the Academy of Contemporary Art and Creative Writing, University of Tromsø in 2007 and is a fellow at Oslo National Academy of the Arts with the artistic research project Poetics for Changing Aethetics. He is a holder of the National Grant for artists and receiver of the John Savio Prize 2015.

More info: http://geir.balkong.net

Supported by Sametinget, Norsk kulturråd and Trondheim Kommune

Opening hours:
Wednesday - Friday: 12.00 - 16.00
Saturday - Sunday: 12.00 - 17.00

Visit:
Brattørkaia 17, Trondheim