Slowly Backwards
HANS EGEDE SCHERER

Co-curator: Per Kristian Nygård
8. - 17. April

PICTURES FROM THE EXHIBITION (ArtScene Trondheim)

(text only available in Norwegian)

"If someone was to fill my studio from roof to floor with burning lava, not only would it kill me, but also the person who were to find me. It´s just the reality of how space works."

Hans Egede Scherer (f. 1975) bor og arbeider i Helsingborg og Malmö, og har sin utdanning fra Malmö Konsthögskola (2010)

Scherer jobber med materialer som yter motstand gjennom deres integritet og egenskaper, og gjennom tiden det tar å utføre de håndverksmessige krevende arbeidene.

Arbeidene, som ofte har utgangspunkt i tegning og skulptur, er omveier der objekter får endre form gjennom å undersøke andre strukturer en de som er fundamentert i den logikken virkeligheten vanligvis serverer oss. Kanskje spør de også hvorfor vi oppfattet dem som relevante i utgangspunktet?

I arbeidet Webster's Third International Dictionary er den over tre tusen sider lange ordboken klippet opp, rullet og limt sammen til et veggobjekt gjennom over ett halvt års nitidig arbeid. I en serie med solvifte-skulpturer er alle bitene håndlagde og sirlig montert sammen, for siden å bli støpt inn i betong.

Arbeidene er poetiske og fragmentariske fabuleringer som har sitt utgangspunkt i personlige minner, men kan også sees som funderinger over tiden vi lever i. Samtidig er det for Scherer også en pågående samtale med hans eneggende tvillingbror Tomas Egede Scherer, som en gang gav Hans en fot-deodorant i julegave.

Scherer har blant annet stilt ut på Malmö Konsthall, Dunkers Kulturhus og Inter Art Center i Malmö, men også i Portugal og Tyskland. Han har også utført flere offentlige arbeider.

Utstillingen ved RAKE visningsrom er hans første utstilling i Norge.