HC GILJE
11. - 27. November

PICTURES FROM THE EXHIBITION (ArtScene Trondheim)
HC Gilje (f. 1969) har beveget seg mellom installasjon, eksperimentell video, live performance og scenografi siden han endte studiene ved Kunstakademiet i Trondheim i 1999. Gilje er interessert i hvordan bevegelser og lys passerer gjennom rom, objekter, kropper og landskap. Lyskilden i seg selv er ikke det mest interessante for ham, heller hvordan lyset interagerer med fysiske strukturer. Lys er bare synlig når det manifesteres i materialer gjennom refleksjon, refraksjon og skygger.

Gilje presenterer et tredelt verk på RAKE Visningsrom: en installasjon som går i dialog med både ute og innerommet, en midlertidig transformasjon og oppløsning av byggets struktur ved hjelp av lys, skygge og bevegelse.

«Each person is an island in the sense that no-one can really know what is going on in somebody else´s mind. However, we all experience the world through our bodies, the body is the link between our mind and the physical world. I aim to create work that is experienced through the body, emphasizing that perception is an active process, a constant negotiation between a mental image and feedback from our senses. Motion and sensation is linked in our senso-motoric nervous system. A physical motion translated to emotion.»

Siden 2006 har Gilje jobbet med en overordnet idé for sine prosjekter. I “Conversations with Spaces” utforsker han forskjellige måter å transformere og aktivere rom med lys, projeksjoner, lyd og bevegelse: Flyktige medier som skaper midlertidige transformasjoner av fysiske rom, som igjen påvirker hvordan vi opplever disse rommene. De seneste årene har han gjennomført en rekke utstillingsprosjekter blant annet som bidrag i Dark Ecology og Skulpturbiennalen i 2015, LIAF i 2013, samt separatutstillinger på Wood Street Galleries i 2012 og 2014, og på Kristiansand Kunsthall i 2016.

—————————————————————

HC Gilje (b. 1969) graduated from Trondheim academy of fine art in 1999, and has since worked in the fields of installation, experimental video, live performances and scenography. Gilje is interested in motion as source material, how motion passes through spaces, objects, bodies and landscapes. He is not particularly interested in the light source itself, but in how light interacts with physical structures. Light is only visible as manifestations in materials through reflection, refraction and shadows.

HC Gilje Presents a work in three parts at RAKE visningsrom: an installation that enters into a dialogue with both the indoor and the outdoor space, a temporary transformation and dissolution of the structure of the building by means of light, shadow and movement.

«Each person is an island in the sense that no-one can really know what is going on in somebody else´s mind. However, we all experience the world through our bodies, the body is the link between our mind and the physical world. I aim to create work that is experienced through the body, emphasizing that perception is an active process, a constant negotiation between a mental image and feedback from our senses. Motion and sensation is linked in our senso-motoric nervous system. A physical motion translated to emotion.»

Since 2006 Gilje has been working with a general idea arching over his projects: «Conversations with Spaces», where he looks at different ways of transforming spaces using light, projection, sound and motion: ephemeral media that creates temporary transformations of physical spaces which again influences how we experience these spaces.