It is a light which objectifies everything and confirms nothing
HILDE HONERUD
12 - 28 October

English below
----------------------------------------------------------------------------------------

Hilde Honerud knytter det funderende, politiske og ordinære sammen til en fortelling i sine arbeid. Hun er opptatt av forholdet mellom form og innhold, rommet mellom det som er synlig og det som blir fortalt. Typisk for arbeidsformen hennes er at hun legger vekt på å bruke tid nok til å komme nære det opplevde og virkelige. Ofte oppleves bildene hennes som om de er tatt etter at de andre kameraene er slått av.

I verket som vises på RAKE visningsrom jobber hun spesifikt med det fysiske og visuelle rundt asyl. Opptakene er knyttet til Moria camp, Europas sannsynligvis verste flyktningleir, som blir brukt av greske og europeiske myndigheter som en skremselsgård. I denne utstillingen er Honerud sterkt inspirert av A Fortunate Man (Berger og Mohr 1967), som også tittelen på utstillingen er hentet fra, og Morten Qvenild og Frode Grytten sitt verk Area 51. Honerud har jobbet med migrasjon over en lengre periode, og fordeler det over flere utstillinger med forskjellige innfallsvinkler, slik som i ”It´s not easy to make history” (2016) og ”Øvelser i norsk” (2016).

Hilde Honerud er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet ved Kunsthøyskolen i Oslo, og Napier University i Edinburgh. Hun har de senere årene stått bak en rekke utstillinger, seminarer og publikasjoner. I 2018 er hun fylkeskunstner i Buskerud, og har i tillegg til utstillingen på RAKE visningsrom jobbet med Kongsberg Jazzfestival og Kunstmuseet Nord-Trøndelag.

http://www.hildehonerud.com

----------------------------------------------------------------------------------------

In her works, Hilde Honerud connects the ponderous, the political and the ordinary together into one tale. She is occupied with the relationship between form and content, the space between what is visible and what is being told. Typical of her work is that she upholds the importance of spending enough time to get close to a sense of experience and reality. Often, her images can be seen as if they are taken after the other cameras are turned off.

In “It is a light which objectifies everything and confirms nothing”, she works specifically with the physical and visual aspects of migration and asylum. The footage is linked to Moria camp, Europe's probably worst refugee camp, used by Greek and European authorities as a scarehouse. In this exhibition, Honerud is inspired by A Fortunate Man (Berger and Mohr 1967), where the title is from, and Morten Qvenild and Frode Grytten's work Area 51. Honerud has been working with migration over a long period of time, which can be seen in several works, such as "It's not easy to make history" (2016) and "Exercises in Norwegian" (2016).

Hilde Honerud is an educated visual artist from the Academy of Fine Arts in Oslo and Napier University in Edinburgh. She has produced a large number of exhibitions, seminars and publications in recent years. In 2018 she received the honor of county artist in Buskerud, Norway. In addition to the exhibition at RAKE visningsrom, she has this year worked also with Kongsberg Jazzfesival and the Nord-Trøndelag Museum of Art.

http://www.hildehonerud.com