Concrete turned to sand
JORUNN HANCKE ØGSTAD

Co-curator: Ebba Bring
27. May - 5. June

PICTURES FROM THE EXHIBITION (ArtScene Trondheim)

Til RAKE visningsroms ellevte utstilling i serien The Collaborative Curating Project, presenterer co-kurator Ebba Bring, Jorunn Hancke Øgstad. De to kunstnere tilsidesetter denne rollefordelingen, og undersøker mulige samarbeidsformer innenfor den ellers høyst individuelle virksomheten det er å male.
Utstillingen ”Concrete turned to sand” baserer seg på en serie ateliersamtaler mellom Bring og Hancke Øgstad. Samtalene, som har pågått gjennom et år, og periodevis over geografiske motpoler, danner utgangspunkt for utstillingen og verkene kunstnerne har med seg. Bring og Hancke Øgstads arbeider går i direkte dialog med hverandre og det arkitektoniske og visuelle rommet. Sammen strekker verkene seg etter å danne et felles uttrykk og forme et helhetlig malerisk inngrep i gallerirommet.
På hver sin kant har kunstnerne undersøkt den destabiliserende effekten av forflytning og fragmentering. Gjennom samtalen har det vokst frem et ønske om å undersøke og bryte med visuelle, kvalitative hierarkier, og forestillinger om kunstneriske hensikter.

Jorunn Hancke Øgstad (f.1979) er utdannet ved Statens kunstakademi i Oslo (2009). For tiden jobber og bor hun i Oslo og Los Angeles. Hun har stilt ut på diverse gallerier og institusjoner, blant annet UKS (2010), Oslo Kunstforening (2011), Galleri Christian Torp (2011), NoPlace (2014), Lynx (2014), Galleri QB (2015) og RHC i New York (2015)

Ebba Bring bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo. Bring har gjort en rekke utstillinger, blant annet ved Kunstnerforbundet (2015), Akershus Kunstsenter (2014) og OneNightOnly Gallery (2012).

http://jorunnhanckeogstad.com/
http://www.ebbabring.no/