VINDAUGE
LINN REBEKKA ÅMO

co-curator: Kamilla Skrinde
23 October - 01 November

PICTURES FROM THE EXHIBITION (ArtScene Trondheim)

(Text only available in Norwegain)

Linn Rebekka Åmo arbeider med tekstiler; hun samler, klipper, syr og limer. Resultatet blir tekstilarbeider med maleriske kvaliteter. Form, farge og komposisjon er bærende elementer.
Prosjektet jeg ønsker å bringe frem i lyset er skapt under og etter et opphold kunstneren hadde i Murmansk. Her lot hun seg inspirere av kvinnene, arkitekturen og russiske ortodokse ikoner. Det ble et smeltningspunkt mellom det feminine, maskuline og det religiøse. Der de russisk ortodokse ikonene har et religiøst budskap og for dem som praktiserer denne religionen er disse bildene en form for mystisk realisme, ser jeg Linn Rebekka Åmos «ikoner» som vinduer og en poetisk beretning.

I Åmos tekstilarbeider ligger det en kontrast til stoffenes beskyttende kvalitet, hun syr med metalliske tråder og limer med en menneskevæskelignende lim. Hun bearbeider og tilfører stoffene noe, her oppstår det en fysisk og ubehagelig kontrast mellom det myke og komfortable og det harde og udelikate.

- Kamilla Skrinde, 2015