WATER
MARTE EKNÆS AND MARIANNE HURUM
27 October - 12 NovemberPICTURES FROM THE EXHIBITION (photos: Susann Jamtøy)

Interview by Märit Aronsson, "En färgglad fender" at ArtScene Trondheim. (Norwegian only)

        Fender er en sylindrisk gjenstand, nå ofte en blære av plast fylt med luft.
Fendere henges langs skroget av båten for å forhindre skade når det legges til og fortøyes. Festes de på andre steder kan de lett være i veien, som et uønsket legeme. En fender brukes mellom båter eller mellom båt og brygge. Den oppblåsbare typen kan også brukes som bøye og lignende i forskjellige sammenhenger. Det er dermed et objekt med stor fleksibilitet. Uten luft tar de minimal plass, og oppblåst gir de ikke etter for press. En fender trenger ikke nødvendigvis å være sylindrisk.

Flytende og svevende former hentes fra det akvatiske og det hverdagslige og dyrkes og dyttes rundt i maleriene som er laget liggende på gulvet med mengder av vann og ujevn fargebruk. I valg av motiver, farger og komposisjoner er Hurum opptatt av møtet mellom det åndelige og det banale. Motivene og elementene fungerer som batterier for uttrykket der ville ansikter, bokstaver, sjøgress og blomster trer disig frem i ubegrenset romlighet gjennom lag på lag med maling. Hurum utforsker gjennom sine malerier tema som fravær, kontroll og skjønnhet. Maleriene er som portretter av ulike egenarter, karakterer og tilstander i tiden, som energiske luftspeilinger og passerende visjoner. De endelige komposisjonene er preget av frihet, humor og av gleden over det umulige i å kjempe mot bølger. Hurums teknikk er med det litt som gartnerens, som lar den ville skjønnheten styre samtidig som hun former og signerer.

Marte Eknæs har en MFA fra Central Saint Martins College of Art and Design i London og en BFA fra California Institute of the Arts. Hennes kunstnerskap er kontekstbasert, og inkluderer skulptur, digital collage, tegning, video og tekst. Hun har hatt utstillinger på Kunsthall Oslo, Between Bridges, London, Bonner Kunstverein, Kunstnernes Hus, Oslo og Trondheim Kunstmuseum. I år åpnet hennes permanente utsmykning Materie, på Vollebekk skole i Oslo (på oppdrag av Kulturetaten Oslo kommune). 24 Hours, 2016-18 (med Nicolau Vergueiro) vises i Oslo som en del av Munchmuseet i bevegelse, og videoverket People Mover (med Michael Amstad) hadde premiere på UKS i oktober. Sammen med Nicolau Vergueiro kuraterte hun New Picture - The Work of Bea Feitler på Between Bridges i Berlin. Denne utstillingen vises på UKS i november.

Marianne Hurum bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet ved Konsthögskolan i Malmø (MFA), Kunstakademiet i Oslo og UIC i Chicago. Hennes praksis hviler på en årelang undersøkelse av alle maleriets fasetter og på forståelsen av maleriet som en livbåt. Tidligere utstillinger inkluderer 0-0 Los Angeles, Lothringer 13_laden i Munchen, Kunstnerforbundet, Astrup Fearley Museet og Kunstnernes Hus i Oslo. Hun ferdigstilte nylig et storskala permanent verk der hun var invitert til å gå i dialog med Inger Sitters Komposisjon i Gult (1962) i Hammerfest. Kommende og nåværende utstillinger og prosjekter inkluderer et års arbeidsopphold på Jakob Weidemans Ringsveen og en separatutstilling på Lillehammer Kunstmuseum.

_______________________________________________________________

        A fender is a cylindrical object, these days often a plastic bladder filled with air. Fenders typically hang off the hull of the boat to prevent damage to the boat or dock structure in the mooring process. Attached in other places, they can easily get in the way - like an unwanted body. A fender is used between boats or between boat and dock. The inflatable kind can also be used as a buoy or similar in different situations. It is thus an object with large flexibility. Without air it takes up minimal space, and when inflated it does not yield to pressure. A fender does not have to be cylindrical.

Loose botanical and aquatic imagery is cultivated within hazy abstraction and fields of color. Movement and lines are layered over one another in varying degrees of clarity in complex patterns. Through the repetition of gesture a personal vocabulary of imagery emerges revealing an exploration into themes such as beauty, abandon, and leisure. Plants, crustaceans, seaweed, and wild faces appear as abstract forms; more rooted in memory and impression than representation. By allowing for the paint to run freely on each surface, a comparison is drawn between nature and the paint itself. As the artwork goes just beyond the point of full control the artist's technique is like gardening. Letting the wild beauty to do its thing while still striving to make a lasting mark with it. There is a mannerist feel to the resulting compositions as there is a sense of joy and humor in the freedom of trying to fight water.

Marte Eknæs holds an MFA from Central Saint Martins College of Art and Design in London, and a BFA from the California Institute of the Arts. Eknæs context based practice includes sculpture, digital collage, drawing, video and text. Her exhibitions include Kunsthall Oslo, Between Bridges, London, Bonner Kunstverein, Kunstnernes Hus, Oslo and Trondheim Kunstmuseum. Her most recent projects are Open 24 Hours (with Nicolau Vergueriro), Muchmuseet on the move in Oslo (2016-2018), Materie, a permanent work at Vollebekk skole, commissioned by the Agency of Cultural Affairs, Oslo (2017) and the video work People Mover (collaboration with Michael Amstad) which premiered at UKS, Oslo (2017). With Nicolau Verguerio she co-curated the exhibition New Picture - The Work of Bea Feitler, which is currently up at Between Bridges, Berlin and will travel to UKS in November.

Marianne Hurum lives and works in Oslo. She studied at Malmø Art Academy, the National Art Academy in Oslo and UIC in Chicago and holds an MFA from Malmø Art Academy. Her practice hinges on years of investigations of the many facets of painting and on an understanding of painting as a lifeboat. Previous and current shows include 0-0 Los Angeles, Lothringer 13_laden (Munich), Kunstnerforbundet, Astrup Fearley Museet and Kunstnernes Hus (Oslo). She recently opened a permanent commissioned work that is a large scale painting where Hurum was invited to go in dialogue with Inger Sitter´s Composition in Yellow (1962) in Hammerfest. Future shows and projects nclude a one-year residency at Jakob Weideman´s Ringsveen and a solo show at Lillehammer Kunstmuseum.

Marte Eknæs:http://www.marteeknaes.info
Marianne Hurum: http://www.mariannehurum.com