Repetisjon som en form for forandring.
Per Kristian Nygård (NO)
23 - 25 August

PICTURES FROM THE EXHIBITION (ArtScene Trondheim)

(Text currently not available in English)

Utstillingen Repetisjon som en form for forandring, som åpner den 23 august i RAKE visningsrom markerer starten på prosjektet Constant. Decay. En utstilling der RAKE Visningsrom har invitert 15 kunstnere til å gjennomføre prosjekteter i saneringsleilighetene i Elgsetergate 30b, som skal rives for å gi plass til den nye miljøgaten.

I utstillingen Repetisjon som en form for forandring viser Per Kristian Nygård tresnitt som er avtrykk av skjærefjølene han har funnet i de tomme leilighetene i Elgsetergate 30b. Bildene er avtrykk av de daglige rutinene til de som bodde i huset, som nå må vike plass for fremskritt og fortsatt vekst.
Dette er ikke en utstilling som i tradisjonell forstand forteller historier, men mer en utstilling som undersøker det abstrakte bilde som i en ikke-liniær fortelling.

"Nygård undersöker (...) hur sociala ideologier påverkar allmänna platser. Hans teckningar snuddar vid modernismens mest skimrande drömmar. (...)"
Thomas Millroth - Sydsvenskan 18.02.2010

Nygårds arbeid undersøker det poetiske potensialet og paradokset i en historiefortelling som er både distinkt og annonym, men også repetitativ og ubevist. Standariseringen av ferdige ellementer i arkitekturen gjør at også skjærefjølene i kjøkkeninnredningen blir like og det som skiller oss er hvordan vi etterlater oss spor av brukt tid.

Utstillingens Tittel stiller sprøsmål ved tanken om at rutine er ensformig, og finner gjennom bildene det motsatte. Repetisjon og form er sentrale elementer i Nygårds kunst der samtidig arktiektur og ideologi er viktige referansepunktert. Arbeidene tar ofte utgangspunkt i forholdet mellom ideologi og arkitektur, og hvordan ideologiske føringer og kompromisser påvirker arkitekturen.

Nygård har tidligere stilt ut på blandt annet Tegnerforbundet, Norske Grafikere, Norsk Skulpturbienale, Høstutstillingen og Trøndelagsutstillingen og var med å starte det uavhengige nettmagasinet ArtSceneTrondheim i 2009.

se også www.perkristiannygaard.com