GLOVE
THEA MEINERT
Artist in residence
December 2017 - January 2018

RAKE will not be open during this period, but the residency will end in an exhibition in Febrauary.
Opening at 18.00 on Friday 9th. Open Saturday and Sunday. From 12.00 - 17.00.

Thea Meinert (b. 1989) holds a master degree in Fine Art from Trondheim Academy of Fine Art and Bergen Academy of Art and Design. She explores themes such as mass production and manufacturing in relation to the individual and the unique object. The work questions the value of material, craftsmanship, and labor from a contemporary perspective where technology, digitalization, and increased efficiency prevails. By applying mechanical, repetitive processes in the execution of the work, she explores the body and human capacity. Suggestive rather than insistent these surveys become into poetic sculptures; Studies of materiality, rhythm, and repetition, where she at the same time both continue and problematize craftsmanship in a conceptual context.Photo: Reidun Synnøve Gravelseter


Thea Meinert (f.1989) har en master i billedkunst fra Kunstakademiet i Trondheim og Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Hun arbeider hovedsakelig med skulptur og installasjon. Med et vidt spenn i materialer, teknikk og form, utforskes temaer som masseproduksjon og manufaktur i møte med individet og det unike. Arbeidene stiller spørsmål til verdien av materiale, håndverk og arbeidskraft fra et moderne perspektiv hvor teknologi, digitalisering og økt effektivitet dominerer. Gjennom mekaniske, repeterende prosesser i utførelsen av arbeidet, undersøker hun kroppens og menneskets kapasitet. Antydende snarere enn insisterende blir undersøkelsene til poetiske installasjoner; studier av materialitet, rytme og repetisjon.